Članak 515. (dijalog sa prijateljem vehabijom)

Oke oke, ne postoje vehabije kao sekta ili pokret, reći će neki, moje je mišljenje da je to poseban mentalni sklop koji je nakaradan i kao takav na jedan retrogradan i opasan način tumači i živi islam.

Kako razgovarati sa vehabistički ukalufljenim insanom?
Nema pojma više..to je toliko kruto, siromašno, ograničeno, fanatično i svašta nešto negativno. Reći će neki, što ovaj sad samo o vehabističkom pitanju, pa recimo da imam razloga velikih i ide mi sve to ne živce, a najveći razlog je to što se taj rigidni i nakaradni način shvatanja islama i života nameće a mnogima se i već nametnuo, neprimjetno, kao jedini ispravan način življenja i promišljanja islama. Na stranu to što sam i sam prošao sve te faze izopačenog i nakaradnog mentalnog sklopa i mešćini da vidim mnogo veće opasnosti za sam islam i muslimane od toga, u smislu da će takav način unazaditi i da već unazađuje progresivne i reformističke islamske misli i ideje.

U svemu tome vidim da ima onih koji nisu odgojeni u tom vehabističkom duhu ali svojim radom uvelike doprinose da se takav duh i karakter, kako individualni tako i pojedinačni, razvija među muslimanima. Mnogi od takvih i nisu svjesni te svoje uloge jer se neki od tih već sada doživljavaju kao oni koji se bore protiv tog vehabističkog mentalnog sklopa. Ne bih sad da govorim imena daija, profesora i dr. jer niste spremni da to prihvatite kao istinu, jer je ne vidite,a ove volite, i sam ih slušam… ali vrijeme će pokazati.

Sa druge strane ima i onih koji su odgajani da budu perjenice tog vehabističkog promišljanja, ali su Allahovom milošću shvatili da je to pogrešan put i način i svojim radom doprinose razotkrivanju svih laži i zabluda ovih.

Nisam ovo napisano uopšte htio kazati sada, ponijelo me..nego htjedoh da napišem svoje neke dijaloge sa ovim nositeljima ovih retrogradnih i nakaradnih ideja i razmišljanja. Nisu oni krivi toliko, bar ih ja ne krivim, koliko predvodnike, daije i ulemu, koji nameću i šire te poglede…

I)

V: Znaš šta mene fascinira? Šta me oduševljava?

Ja: ne znam….šta?

V: Smrt.

Ja: Mene žene…

V: Neću ništa komentarisat..

Ja:Nemoj da te smrt oduševljava, život je ono što te treba oduševljavat

V:………………….

 

II)

V: (gleda ispod oka jednu mladu, finu , zgodnu , što ja primjećujem i nasmješim se)

Ja: Bil je?

V: Ne bi!

Ja: Lažeš…Ja bi ……………………..samo neću…priznaj da bi je i ti?

V: Ne bi…

Ja: Ma lažeš bolan..ako si muško, normalno, oda je bi…nije fazon u tome bil je il ne bi..nego hoćeš li ili nećeš..

(ovo je klasični primjer nakaradnog odgoja vehabističkog shvatanja islama, i moglo bi se mnogo toga reći. ugl. islam nas ne uči niti zahtjeva bilo šta što je protiv naše priroda, pa tako ne zahtjeva ni to da se odričemo seksualne želje, nego nas uči i traži od nas da je kanališemo i usmjeravamo na ispravan način, tako da bilo koji normalan muškarac osjeti određenu požudu prema lijepoj i seksipilnoj ženi, fazon je u tome što vjernik će se boriti da ne počini blud dok će nevjernik težiti tome da ga počini, generalno govoreći..o tome kako ovakav način pogrešnog odgoja dovodi do nastranosti svih vrsta, ne smao seksualnih je posebna tema koja bi se trebala odradtiti od nekog stručnog lica..ali sve to je još uvijek tabu i ne postoji spremnost među samim muslimanima da se suoče sa mnogim istinama o sebi )

 

Počesto koristim ovu tkatiku jakog i šokirajućeg nastupa prema ovakvima jer sam primjetio iz iskustva da ih ovako ekstremne stvari najbolje “ošamare” i na neki način najbolje natjeraju i navedu da malo pođu razmišljati, istovremeno uviđavajući da nije sve baš onako kako su naučili i da nije sve crno-bijelo

 

kasno je…prekidam…

Članak 514. (o evoluciji i stvaranju)

Članak nije za vehabistički um, tako da ga takvi ne čitaju da se džaba ne živciraju….

Što se tiče stvaranja ovoga svijeta, imamo dva koncepta, ateistički i vjernički. Ateistički se uglavnom veže za evoluciju a vjernički za tzv. kreacionizam. Redovno se, prema mnogima, ova dva koncepta stvaranja isključuju i kontradiktorni su jedan drugom.

Tako je ugl. u umovima ateista, vjernika posebno kršćana i velikog broja i muslimana.

Međutim..ja ne vidim neki veliki razlog da ova dva koncepta isključuju jedan drugog i da su kontradiktorni.

Teoriju evolucije odbacujem kao definitivnu istinu samo iz razloga što ima još uvijek i previše rupa koje njeni pobornici ugl brane dogmatski i odbacuju njihovo postojanje. A ne znam koliko vam je poznato, ali ima i jedan broj islamskih učenjaka koji smatra da teorija evolucije jeste tačna i da je spomenuta i u Kur'anu.

Koncept evolucije prihvatam samo na način da iza tog procesa nastajanja ovoga svijeta postoji Apsolutna Inteligencija, Neko Ko je sve to odredio i uredio da se tako desi, a ne da se sve to odvijalo neplanski, slučajnostima itd. kako ateisti smatraju. Jer je apsolutno nemoguće da ovakva kompleksnost života na svakom nivou , od atoma pa do krativnog uma iz kojeg je nastala simfonija, r ‘n r, da vinči, najljpše ljubavne poezija itd. a koje uopšte nisu potrebne evoluciji, nastane slučajnostima i bez plana i uređenja Onoga koji svim time upravlja.

Vehabistički umovi su previše zatvoreni da sa njima se priča o ovoj temi, pokušao sam nekoliko puta ali jok..uvijek je tu dogmatizam i ekstremizam…

Ali evo da malo promislim(o) o nekim stvarima…

Kada pričamo o Božijem stvaranju (Budi i ono bude)…većina vjernika, kao i ateista, smatra da se pod tim stavranjem se misli na nekakvo..haj da kažem , trnutačno, PUF, stvaranje. Dakle kao neki mađioničarski trik..sad ga nema sad ga ima u sljedećem momentu…. naravo, Allahu je sve moguće i ima i toga , ali govorimo o drugim stvarima.

Ali haj da vidimo u Kur'anskim ajetima kako to stvaranje stoji…

Jah prije toga..Budi o ono bude, je pogrešno prevedeno (Kun fe je kuun) bi trebalo prevesti Budi i ono BIVA, a što samo po sebi implicira da je bivanje nešto što nije PUF, nego proces, da je rečeno KUN FE KANE – onda bi prevd bio BUDI I ONO BUDE, i to bi podrazumijevali to PUF, stvaranje.

Znači i iz same riječi se podrazumjeva trajanje i proces.

A pogle sad ajete npr. o Ademu a.s. i njegovom stvaranju (neki učenjaci smatraju da evolucija ima mjesta u islamu ali ne i u vezi Adema a.s., ali žemo vidjeti i to sada)

Poznato je da Allah često kaže da je Adema a.s. stvorio od “blata ustajalog”

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog. (Al-Hidžr, 26)

Nedano je bio jedan članak na nekim naučnim portalima u kojima je rečeno da sad nauka smatra da je život an zemlji, počeo u blatu, da su se tu pojavile prve bakterije.

Ali i kada Allah s.v.t. kaže da je Adema stvaorio od “biti zemlje”

”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili…” (El- Mu’minun; 12.), jasno je da se misli da hemijske elemente u zemlji koji grade čovjaka, ali zar nije moguće i da se misli na osnovne aminokiseline koje su nastale?

Al haj to sve je već poznato…

Da Adem a.s. nije nastao PUF stvaranjem, nego da je to bio proces kao i to da “BUDI” podrazumjeva proces na PUF stvarnje je jasno kao DAN iz sljedećeg ajeta:
“Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine, potom mu rekao: “Budi!”, pa je bio.” (Ali Imran, 59)

Znači, Allah je prvo stvorio Isaa a.s. i Adema a.s. – od prašine, zemlje, blata …pa tek onda, POTOM (SUMME) rekao da BUDU ! znači stvaranje pa bivanje…tj. sve skupa jedan proces…kod Isaa a.s. začeće i razvoj u majčinoj utrobi 9 mjeseci..kod Adema a.s. nešto drugo. A jasno je da KUN ne podrazumjeva sve te ranije faze stvaranja, JER DOLAZI POSLIJE TOGA!

Il pazi ovu riječ u ajetu i njeno značenje, kada Allah govori o stvaranju Adema a.s. :
“i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!” (Hidžr, 29)

“Potom ga uredio i udahnuo u njega od Duha Svog; (Sedžda, 9)

” pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!”  (Sad, 72)

Da skratim…govori se o stvarnau Adema a.s. a interesantan je glagol sevejje – što znači dati oblik, dati proporcije, urediti… ALI! isto tako znači i USPRAVITI, ISPRAVITI, što se naravno nikada ne prevodi tako (vehabistički um to ne može podnijeti niti shvatiti)…ali se taj glagol koristi i kada se kaže da se nešto savijeno ispravi!

Da li se, pitam se, u ajetima ustavri kaže da kada Allah uspravi! to svoje stovrenje i udahne dušu u njega, da  mu se Meleci onda poklone?

Ako nije uspravan do tada, onda je savijen, onda je u nekom položaju suprotnom od uspravog!

I ako je do tada već u nekoj fazi stvaranja, ali bez duše, insanske, još uvijek,poget, savijen,  šta je onda on u toj fazi postojanja? Neka životnja, divljak?

 

Da vidimo nešto drugo sada…

Bezze je i kontraproduktivno, nijekati postojanje i otkrića nekih skeleta nekih stvornja koja su slična ljudima ali nisu ljudi. Ateisti i evolucinosti ih smatraju karikama i evoluciji čovjeka, praljudima. Kontraproduktivno je i bezze i ateistima izmišljati i falsifikovati dokaze o istim tim bićima, kao što se u istoriji do sada dešavalo mnogo puta, a dešava i danas redovno.

Jedan od islamskih učenjaka, Selman el Auda, je to lijepo objasnio po meni, to su sve posebna bića i stvorenja, koja su živjela na Zemlji prije ljudi, a koja su izumrla, nestala, ali nisu ljudi, Allah ih je nastanio na Zemlji i onda ih, baš ako i dinosauruse, istrijebio a onda stvorio i nastanio ČOVJEKA na zemlji.

Dakle, to i jeste logički jedino ispravno, jer bez obzira na sličnost sa ljudima, za sva ta bića, možemo jedino sa sigurnošću reći da su živjeli na Zamlji prije ljudi, ali ne i da su ljudi nastali od njih.

Znate li koja je jedina dova koja se u Kur'anu prenosi da su je učili Adem a.s. i Havva a.s. na Zemlji? ..

“”Ako nam daruješ dobrog potomka, bićemo, zaista zahvalni!”  (E'araf, 189)

Riječ DOBROG, je riječ SALIH, a koja ima više značenja :dobar, neiskvaren, pravedan, častan, iskren, i sl, koristi se za opis racionalnih bića, dobrog čovjeka….a njena suprotnost je FASID : loš, zao, iskvaren,pokvaren, pogrešan, nečastan itd..

DakleM..imamo Adema a.s. i Havvu a.s., sami na Zemlji ( od ljudi) koji znaju samo za dobro, nema grijeha, nema iskvarenosti, nečasti, neiskrenosti, nema divljaštva i zla (još uvijek), PRVI GRIJEH I ZLOČIN na Zemlji  se desio mnogo kasnije, kada je Kabil ubio Habila.

Dakle njih dvoje žive u jednoj idili, ne znaju za zlo i grijeh, navodno, pa ipak dove Allahu da im podari DOBROG, neiskvarenog, časnog potomka! I to je jedina dova koja nam se od njih dvoje a.s. prenosi!

Zašto su oni učili baš tu dovu? Je li moguće, da su, iako su sami bili dobri, vidjeli neke druge, neka druga stvorenja, koja nisu bila dobra, koja su bila divljaci, nečasni i zli, prema njihovim moralnim mjerilima? Da li su to mogli biti baš ta čovjekolika stvornja koja su živjela poluživotinjskim životima, polu ili u potpunosti divljim, a njih dvoje su PRVI koji nisu takvi, pa se onda boje i strahuju za svoje potomstvo da li će biti dobro kao i oni ili će biti zlo i divlje kao ta neka druga bića, pa upravo zato i dove Allahu upravo tu dovu?! ..ja mislim da je moguće, ne znam za vas..

Dalje…kaže se da je čovjek Allahov namjesnik na Zemlji, halifa.

Da je Allah čovjeka i stvorio upravo da bude njegov halifa, namjesnik na zemlji:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ

A kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!”  (Bekara, 30)

E vidiš, kako je Mlivo bio pametan pa nije preveo riječ HALIFA, već ej ostavio :”I kad reče Gospodar tvoj melecima: “Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemlji halifu”..

Zašto ovo? ..pa jednostavno …HALIFA NE ZNAČI NAMJESNIK!!!

HALIFA ZNAČI NASLJEDNIK!!!!!!!!

Koga su to ljudi i ljudski rod nasljedili na zemlji?!

KOga su to Adem a.s. i Havva a.s. NASLJEDILI na Zemlji???!!!

U tefsirima se uvijek govorilo da su to bili džinni, jer su oni nastanjivali zemlji prije ljudi..ali džinna ima i sada na zemlji…

Da li je moguće, a mislim da jeste, da su ljudi nasljedili ta bića koja su bila prije njih, te tzv. praljude, te divljake, te nečasne i zle koji su živjeli divljim životom koji su se kao krda životinja međusobno ubijala za hranu i teritoriju, za ženke..kojih više nema ali ima onih koju su došli posljije njih HALEFE ih, tj. ljudi!…da li su zbog toga i zbog svoje sličnosti ljudi i tih izumrlih stvornja, Meleci skontali i upitali : “Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati?” ..itekako je moguće!

 

Još uvijek ne kažem da je teorija evolucije tačna i ispravna, zbog mnoštva rupa u njoj, ali da li je moguća i da li moguće da je u skladu sa Islamskim konceptom stvarnja, kažem da jeste. I opet napominjem, samo na način da iza sveg tog procesa stoji Kreator, Stvoritelj, Koji tim procesom upravlja svakog momenta. Jer dok ti sjediš i čitaš ovo, proces tvog stvaranja i dalje teče, bez tvoje volje, htijenja i znanja.

Pa neka je jvaljen Allah, najljepši Stvoritelj!

 

ps. ako mi još šta naumpane an temu, dopisaću..za sada ovoliko.

Članak 513. (apstinencija)

Esselamu alejkum i meraba….

Allah nam uvijek šalje neke znake o životu, nama, onome što trebamo učiniti, šta nas očekuje itd….samo ih uglavnom ili zanemarujemo, iz raznih razloga, ili ih ne znamo prepoznati i pročitati…

U vezi sa tim…sinoć na tv pogleda šerloka i prva scena koju sam vidio je kada dr. votson sjedi kod svoje psihijatrice koja ga pita u vezi njegovog bloga, da li ga piše i zašto ne piše, da bi trebao da će mu biti lakše…i tako pomislim da mi je to znak da se javim ovdje..da bilo šta naškrabam…

Et’ Ramazan prošao..ni blizu mi nije bio kako sam očekivao…bio sam prazan unutra, nekako pomalo i ravnodušan, bez emocija…bilo kakvih ..makar i nekih loših, tužnih..pa čak i strah bi mi dobro došao da sam ga osjetio..ali ništa….samo…. onako…i toga sam se i prepao…da mi srce postane prazno …. jedino je bilo puno dova i neizmjerne želje i nade da ih Allah primi, ali i straha da će dove praznog srca biti odbijene….

Bio sam nenormalno smršao, posebno prvih dana ..i kad sam stao na vagu, prepao sam se…svi , ko me god vidio me ‘nako..zabrinuto ono, okolokole uptao …jesil to smršao i bla bla ….tako da sam se počeo vadit iz tog stanja nekako…

Došao mi je i moj habibi sa kojim mi je kao i uvijek super, imamo o čemu da se ispričamo i sa kojim mi je ova apstinencijalna kriza koja me udara, lakša….

Imam i novih promišljanja oko nekih tema pa ako budem imao volje da pišem o njima, a potrudiću se, volio bi ih zapisati ovdje…