Članak 438. (DMT)

Nešto ne mogu skontat jesam li pisao o DMT u il sam samo onako u glavi konto, a ne pregledavaju mi se sad članci…a nešto mi se piše, pa ću ja pisat’ makar već i pisao o tome…

DakleM..DMT iliti Dimethyltryptamine molekula !

Čit'o, gled'o, kont'o.. ‘vako – ‘nako i kontam da je ona jedan od, ne i jedini, portala za ulazak, prelazak, hodanje duše kroz različite svjetove, dimenzije postojanja, egzistiranja..ona je konekcija i veza duhovonog i fizičkog svijeta, a možda i nije..

Sve što ću napisati, nevjernici naravno tumače drugačije i kažu da se radi o drogi koja je halucogena i tačka…međutim, kao što sam i pisao ranije, oni jesu UMni ali nisu RAZumni..dakle stanu na određenoj tački i ne mogu vidjeti dalje od toga..ali nećemo sada o njima..nego da ja iznesem svoje teorije i razmišljanja koja su mi važnija od njihovih 😛

 

Dakle, DMT je ta molekula koja se nalazi, hajmo reć’, u prirodi, i što je zanimljivo za nas, tu molekulu proizvodi i sam ljudski mozak !, tačnije epifiza, mada koliko sam upratio nisu ni naučnici 100% još uvijek sigurni, ali hajmo reći da jeste za sada i uklapa se to u ovu moju teoriju.

Epifiza je inače poznata i u mnogim starim civilizacijama i kulturama kao “treće oko” pomoću kojega su raznorazni “vračevi” i drugi ulazili u druge svjetove, proricali budučnost itd.

Kažu ti naučnici da se ogromne količini molekule DMTa u ljudskom organizmu nalaze u 3 posebna momenta : prilikom rođenja, prilikom sna i prilikom umiranja.

Dakle, sva tri stanja u kome čovjek ulazi ili prelazi u neke druge dimenzije i stanja egzistiranja. Rođenje kao ulazak iz jednog svijeta u drugi i potpuno samostalno egzistiranje; san – u kome duša izlazi ( poznato iz Kur'anskog ajeta) i kreće se drugim dimenzijama i susreće sa drugim dušama, čak ide i do samoga Arša; smrt –  momenat izlaska duše iz tijela i ulazak u novo stanje egzistencije…

Tražio sam o momentu stvaranja epifize i vele embriolozi da se ona formira tj. njeno jezgro na dijelu na kojem će biti čelo a onda se iza 40-og dana , u narednom periodu povlači i smješta na mjesto na kojem će i biti.

(editujem)

Vezano za ovo, poznati hadis o stvaranju čovjeka i fazama stvaranja nakon kojih slijedi udahnjavanje duše slanjem meleka. Taj hadis većina učenjaka tumači na način da kažu da udahnjavanje duše biva nakon 120 dana. Međutim , postoji i dio učenjaka, od kojih je nama najpoznatiji šejh Abdulmedžid Ez-Zindani poznati učenjak koji je mnogo truda uložio u sferi izučavanja Kur'ana i hadisa i njihovom vezom sa naučnim činjenicama i čijim su sebebom mnogi zapadjački naučnici prihvatili islam a i istočnjački, japanci i tako ti, dakle on kaže da se hadis tumači tako da je ustvari udahnjavanje duše nakon 40 dana! Ako je to tačno, a Allah najbolje zna, onda se to poklapa sa ovom teorijom i epifizom. Jer taman nakon 40 dana se i epifiza smiješta na svoje mjesto,  a ako je preko nje taj portal za ulazak duše onda je njeno smiještanje gdje treba, taman u momentu kada ona obavi svoju prvu veliku funkciju tj. da primi preko sebe dušu u tijelo.

Inače epifiza je, kako kažu, jedini dio mozga koji je samo jedan kao cjelina tj. nema dvije polutke, dva dijela, kao što imaju ostali dijelovi mozga pa i hipofiza, i to je jedna zanimljivost, – da je epifiza unikatna u mozgu na taj način.

Dalje…

Istaživajući amazonska plemena, naučnici su našli to da ta plemena, njihovi vračevi, spravljaju sebi posebnu vrstu čaja od jedne od prašumskih biljaka, i od tog čaja padaju u neke transove koji ih drže oko 2,3,4 sahata i u tom transu, kako kažu, oni odlaze u druge dimenzije i komuniciraju sa nekim drugim bićima.

Fazon je sljedeći, a što je veoma kuuuul 😀 ..ta biljka od koje oni prave taj čaj u sebi sadrži DMT molekulu, i nije u tome fazon, fazon je što ako napraviš čaj od te biljke i popiješ ga, neće ti se ništa desiti, nikakav trans, nikakav efekat neće proizvesti..a zašto?!

Pa zato jer ljudski organizam u sebi ima poseban enzim koji blokira djelovanje tako unesenog DMTa i on se ne može aktivirati, tako da efekta nema nikakvog!

Pa kako onda upadaju u trans?

Pa tako što tu biljku, miješaju sa jednom drugom biljkom a koja u sebi ima neki fol, neki blokator, koji onda blokira te enzime koji blokiraju DMT molekulu 😀 tako da se onda DMT aktivira i proizvodi efekat! wooooow

Pitali su onda te indijance, kako su znali koju od 150.000 vrsta biljaka u prašumi da izmiješaju sa tom DMTovom, kažu im indijanci : REKLI NAM DUHOVI !

Tj. džinni i ovo je sve jasno vjernicima, muslimanima.

Dakle vračevi su komunicirali i ulazili , i ulaze i danas, u džinnske svjetove tj. jednu od drugih dimenzija, tako što su ih džinni poučili kako da otvore PORTAL za ulazak i prelazak u drugu dimenziju. Taj prelazak nije fizički(mada postoje i takvi prelasci) nego samo dušom, baš kao što i duša prilikom sna izlazi i putuje u neku treću dimenziju ili prilikom smrti u neku četvrtu itd. itd. i Allah zna koliko nivoa tj. svjetova postojanja ima, ovo su samo neki.

 

Danas se DMT proizvodi i sintetički i na spisku je droga..neki ga uzimaju, uglavnom inhaliranjem…efekat je taj da padaju u trans i ulaze u druge dimenzije, samo što je taj ulazak malo dramatičniji i traje kraće nego kod indijanaca. Zajedničko im je što svi imaju slična iskustva, a jedno od tih je da komuniciraju sa njima nepoznatim bićima. Taj svoj boravak , iako traje oko 45 min. oni percipiraju totalno drugačije i imaju osjećaj kao da su godinama pa i decenijama boravili u tom stanju i dimenziji. Upravo kao što se dešava i sa onima koji su, a poznato je iz događaja ko je upoznat sa tim stvarima, bili oteti ili na neki drugi način ulazili u džinnski svijet.Također su im iskustva pozitivna, nekako se ljudi vrate sretniji, pacifizam i to folovi, jer ih ta bića kroz razgovor navedu na razmišljanje o bitnim životnim stvarima, pa se čak DMT eksprerimentalno koristio i za terapije odvikavanja od narkomanije i to uspješno.

 

Koja će se dimenzija, svijet, kome otvoriti, neam pojma, ugl. ona koju Allah odredi, neće svako ući u svijet meleka i viđati meleke, neko će u svijet džinna, a neko i u neke nama nepoznate svjetove.

Kada se Burak kojeg je zajahao Poslanik a.s. u noći Isre i Mi'radža , nešto uznemirio, Džibril a.s. ga opomenu da se smiri, treba da ga je stid, jer do sada ga nije plemenitije stvorenje jahalo. Ovo nam govori da su Buraka jahala i druga stvorenja i da je ono posebno biće, Allah najbolje zna iz koje dimenzije tj. svijeta i nivoa egzistencije.

 

Bio sam tražio i nešto vrlo malo pronašao, o ljudima, koji nemaju epifize, kako se oni ponašaju i to…nema nešto plaho, ugl. žive normalno, zato sam i rekao da je DMT samo jedan od portala koji omogućava prolasku i ulasku u druge dimenzije. Jer, ne bih da širim temu, ali poznato je da su mnoge civilizacije imale neke druge načine kontakta sa džinnima i ulaska u njihov svijet a što predstavlja svakako prelazak iz jedne u drugu dimenziju postojanja…..

Naravo, kako sam i rekao , ateisti imaju svoje objašnjenje ali ko njih šljivi 😛

 

ne znam jesam li sve rekao što sam htio ali ću dopisat ako mi šta naupane i ako se sjetim vezano za ovu temu ..a i kucajuće grešek ću usput ispravljati

et’ živi bili i lijepe snove uz DMT, vaš alkemichar :*

Članak 436. (mes – dodir?)

Na prošlu temu, nešto sam ost'o dužan skepticima 😀 ..

Naime, ima hadis koji kaže da je bolje da se željeznom iglom probodeš kroz glavu nego da dodatkneš ženu koja ti nije ništa, hadis prenosi Taberani …taj hadis je bio ocjenjen kao daif, kasnije ga šejh Albani ocijenio kao sahih..

sve jedno ako i nije daif..treba malo to izanalizirat..ne samo preletit ko djeca pred gostima 😀
dakle..šta znači da se probodeš u glavu željeznom iglom?

Pa znači da se ubiješ..tj. bolje ti je da se ubiješ nego da uradiš to..

A šta znači dotaći ženu? Pa glagol mes , bukvalno znači dotaći..i onda bi značilo da je bolje ubit se nego dotaći neku ženu!
E sad, nije to baš tako 🙂 ,… glagol mes i njegovi oblici se u Kur'anu koristi mnogo puta ali mu značenje nije uvijek bukvalno, nekada znači dotaći, strefiti, zadesiti itd…. ali ono što nas interesuje je to da se uvijek ALI UVIJEK riječ mes, kada se govori o odnosu muškarca i žene, koristi u značenju SPOLNOG ODNOSA!  a ne običnog dodira!
primjeri:

” Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite (temessuuhunne), ili prije nego što im vjenčani dar odredite….” (Bekara, 236)

“A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili (temessuuhunne), a već ste im vjenčani dar odredili,…” (Bekara 237)

” ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo (jemsesni)?” (Ali Imran, 47) tj. nisam imala odnos ni sa jednim muškarcem.

“”Kako ću imati dječaka” – reče ona – “kad me nijedan muškarac dodirnuo (jemsesni) nije, a ja nisam nevaljalica!” (Merjem, 20) , očito se govori o čistoći Merjeme od spolnog odnosa.

” O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos (temessuhunne), pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.” (Ahzab, 49)

” Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave da žive, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu (jetemaassa), da jednog roba ropstva oslobode. To vame se naređuje, – a Allah dobro zna ono što vi radite.” (Mudžadela, 3)

“Onaj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne (jetemaassa)….” (Mudžadela,4) U ovim ajetima se u vezi dodira govori o spolnom odnosu.

Dakle ako se tako razumije tj. da se bolje ubiti nego počiniti blud, počiniti seksualni odnos (MESati ženu), onda se sve posloži…aaa..

Sjetite se i onog mog pitanja u vezi ashaba kojeg je šišala neka žena za vrijeme hadža i prala mu kosu, ili dodirivanja Omera i Aiše r.a. kada su jeli iz iste posude, pa i ovo zadnje da bi ropkinje medine vodile Poslanika a.s. za ruku..dakle kad se tako posloži onda se sve lijepo uklopi i složi …a nekom i ne složi..štaš..

‘nako kontam samo…

Članak 435. (tabu promišljanja o nekim stavovima)

Opet ću o tabuima ustvari nisu tabui nego je razmišljati na drugačiji način o tim stvarima i još to reči javno negdje je tabu …

…..helem čitam o slučaju kada je jedan ashab Ebu Jasir ili Jusr r.a. došao Ebu Bekru r.a. i rekao mu kako je poljubio neku ženu, koju nije smio, a on mu reće da šuti o tome i da ne govori nikom, a on ipak ode dalje pa reće isto i Omeru r.a. i on mu reće da šuti..on ode dalje i reće samom Poslaniku a.s. na šta mu on ne reće ništa…kasnije Allah dž.š. objavi ajet sure Hud 114. :” I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.” i Poslanik a.s. ga zovnu i reće mu šta mu je objavljeno, on upita jel to samo za njega vrijedi, “Ne, nego za sve iz mog ummeta.” odgovori mu Poslanik a.s.
Širu verziju prenosi Tirmizi a kraću i Buharija i Muslim ..što znači da je događaj sahih , jel.
‘nači, niko neće reći , niti smije reći, ako je vjernik , da je ljubiti se sa anamo nekim ženama koje su ti ništa, ok i da je halal, ali niko ne može reći ni da je to, ako se desi nešto aman-zaman tj. smrtni neki grijeh.
Ovaj događaj nam govori da se to dešavalo i ashabima r.a., boljima od nas, iz čitanja nekih drugih ćitaba vidimo i generacijama poslije ashaba a kako li neće i u još kasniji vakat, i da se ti ljudi i te situacije ne trebaju uveličavati više nego što jesu i to je u potpunosti i u skladu sa onime što Ibn Kajjim r.h. govori kada tumači riječ Lemem a pisao sam o tome u OVOME ČLANKU.

Ljudi br'te mili drame danas oko svega, recimo oko ovih stvari se razvila cijela jedna posebna grana “nauke” koja se isključivo bavi ovime i stavlja to međ najveće probleme današnjih muslimana, a po meni, koliko vidim, prve generacije nisu bile opterećene ovakvim događanjima nego su to rješavale ‘nako..usput, bez drame ikakve..ok desilo se nemoj više, odi klanjaj namaz, učini kakav hajr i halas, čist si…. kao i svaki drugi manji grijeh…
Međutim, naše daije i prof. kada govore npr. o tom bludu očiju, usana, ruku i nogu, jarrrrane gotov si, haman je to gore neg da si ubio čo'eka (malo karikiram, al opet – MALO) , ‘nači taj “blud” ili pravi blud isto ti ga dođe po njima kad te dernjavom i prstom dignutim u zrak uz obavezno zaklinjanje vallahi billahi, na dersu opletu.
Kad smo već kod ovog i onog kako se na osnovu ličnog stava , predaje tumače i shvataju kako bi se ojačao vlastiti formirani stav da kažem i ovo … npr. ‘nači… i opet koristim extremne primjere…

Kada neko “ojačava” svoj stav o zabranjenosti instrumenata, onda predaje u kojima se spominje sviranje defova tumače usko tj. kao posebnosti – has , pa kaže ..ok može DEF samo na bajram i svadbu. Dakle ne uzima se općenito da je def bio jedan od instrumenata pa da se reklo ok , def je instrument i može INSTRUMENT , jer oni tada i nisu imali nešto plaho instrumenata koje su svirali, možda 2,3,4..defovi su svakako bili najraspostranjeniji i svakako da su bili INSTRUMENTI..znači nema opećnitosti što se tiče instrumenata niti općenitosti pa da se kaže da se mogu svirati instrumenti onda kada čovjek želi da se na neki način zabavi i opusti a što su radili i ashabi svakako.i o tome sam pisao..ako nađem post stavljam link OVDJE.
Sa druge strane uzima se općenitost – am, a izbjegava i zaobilazi posebnost -has, kada treba neki drugi svoj stav potvrditi , kao npr. hadis koji prenosi Aiša r.a. u kom kaže da Allahov poslanik a.s. nikada nije dirnuo ruku žene prilikom davanja prisege. Iako se dakle u samom hadisu navodi da je to bivalo samo prilikom davanja prisege, u čemu je Aiša r.a. u pravu,  nije se uzela ta posebna situacija pa se reklo da prilikom davanja prisege ili možda nekog masovnog čestitanja i sl. ne treba se rukovati sa ženama nego je iz te posebne situacije izvućen opći propis da se NIKADA ne treba rukovati sa ženama…dok se sa druge strane hadis koji se prenosi također u Buhariji u kom se kaže da bi neka ropkinja uzela Poslanika a.s. za ruku i vodala ulicama Medine da joj on učini neku uslugu a on a.s. ne bi vadio ruku iz njene dok ona ne pusti, taj se dakle događaj tumači naširoko i svakako a sve da bi se zaobišla očitost hadisa i potvrdio onaj suprotan stav…
Ja lično ne dramim oko toga plaho..prvi ne pružam ruku a ako mi ženska pruži otpružim i gotovo, nema plaho drame neke oko toga i sad uzdizanja da će neko orgazam imati ako se rukovao il šta ti ja znam..
helem..dakle to et’ mi nadošlo..

pričam svašta što mi nadođe kao promišljanje, ne pozivam u to ali ne vidim ni da ne bi smio promišljati ..iako drugi koji me čuju ili čitaju uglavnom ne slažu sa time, jer su oni ili ekstremni u svojim stavovima, ili su ograničeni ili površno prelaze preko stvari ne nužno zbog ograničenosti ..pa se onda dovodem u neke situacije iz kojih se onda moram “vadit” 😀 … et’ kao na poslu, na kom sam trenutno suspendovan, a jer sam rekao bolnu istinu gazdi tj. napsio je u našoj fb grupi, a koju svi znamo ali mu je niko ne smije priopćiti i sad čamim čekajući ishod 😀
ps. ako ima ko kakav pos'o da ponudi bilo u EU bilo kod nas i BiH nek se javi, primam sve ponude u obzir ..plata za zemlje u EU najmanje 1.500e uz smještaj i po mogućnosti neki posao u prirodi i oko poljoprivrede, voćarstva i sl. …u BiH mogu i drugi poslovi i sa manjom plaćom 😀

 

ps. ako more admin da mi promjeni ono na onoj slici što piše da sam rođen ko mali ono sam napiso bezze kad sam tek otvaro blog, a nek stavi ovo što sad piše u opisu ono open mind for a difffffff…itd–

Članak 434. (sudbina – kader)

Kako shvatiti sudbinu i to da je ona propisana ali da nam nije nametnuta, da imamo i slobodnu volju i izbor–..teško pitanje, pitanje na koje nema odgovora a da ti može zadovoljiti i smiriti srce..u nju se jednostavno vjeruje onako kako nam je rečeno i ona ostaje van dohvata naših umova i spoznaje.

Ipak, mnogi o njoj pišu i pokušavaju je objasniti i dati odgovor koji će onoga koji pita smiriti..mada su često ti odgovori čista apologetika i daju se samo da se skrene pažnja a često i sam onaj koji odgovara nije na čisto sa tim odgovorom…kao što su vrlo često su ti odgovori i manjkavi i ne uklapaju se u sve ono što nam je rečeno o kaderu..
Čuo sam mnogo objašnjenja i čitao o kadi i kaderu….i onda prestao..jer mislim da sam se smirio po tom pitanju i da znam onoliko koliko mi je dovoljno…
Objašnjenje koje mi je “sjelo” je ovakvo nekako, pokušaću da objasnim…

Još podavno sam čuo nešto što nisam znao, a što me je “zondiralo” tako da kažem..zapanjilo..

Kada se kaže o Levhi Mahfuzu, tj. Knjizi koja u kojoj je zapisano SVE..do tada sam mislio da je u njoj samo zapisano SVE što će se desiti, ali sam onda saznao da je zapisano i SVE ŠTO SE NEĆE NIKADA DESITI..tu već ljudski mozak staje…
I to je upravo ono što objašnjava to da je SVE ZAPISANO I ODREĐENO, ALI DA IPAK POSJEDUJEMO I SLOBODNU VOLJU I IZBOR…
Dakle, ..svi mogući putevi tvog života su zapisani, određeni…pa tako kada se nađeš na nekoj od raskrsnica i pred izborom ,da li ovako ili onako, ovisno od toga šta ćeš izabrati tako će ti dalje život i ići,tj. ako izabereš ovako ideš tim putem dalje, ako izabereš onako ideš tim drugim putem a oba su propisana i zapisana, dakleM , i  ono što nisi odabrao je zapisano i da si odabrao taj put i on je negdje vodio..i sve te mogućnosti izbora , puteva i potputeva, raskrsnica na koje nikada nećeš naići ali su zapisane kud bi te vodile i šta bi ti se desilo iza svakog izbora je zapisano..znači milijarde milijardi kombinacija pa i više od toga 😀 ,tvog života koje se nikada neće desiti su zapisane…ali si sada na putu koje jeste zapisan ali si ti izabrao da kreneš tim putem, niko te nije natjerao..jednostavno, sve što si izabrao je u okvirima onoga što je Allah propisao, tako da ti nemožeš izabrati neku od varijanti puta koje ne postoje, ..jer su nemoguće ..npr. ne možeš izabrati da skočiš sa Vlašića i da sletiš u Travnik (osim kerametom naravno ali i to bi bilo zapisano onda)..ali je propisano da ćeš ako izabereš da skočiš sa toliko odraza i snage da ćeš doskočiti na glavu i to na stijenu i umrijeti, a ako sa malo manje snage, da ćeš slomiti kičmu, a sa još manje odraza , nogu..a ako ne skoćiš i kreneš putem, sve ove propisane verzije tvoje sudbine koje nisi odabrao će te zaobići, a živjećeš tu odabranu verziju, bar ovaj put..
Helem..dakle..sve varijante sudbine su propisane i šta slijedi ako se šta izabere..na tebi je sloboda da izabereš put…tako i onaj ajet veli : ” A nećete, izuzev šta hoće Allah, Gospodar svjetova.” tj. izbor je svakako u okvirima onoga što je Allah odredio i ne možeš htjeti išta van toga…zapravo ne može ti ni naumpast nešto izvan toga…niti možeš pobjeći od sudbine

Dakle imamo i Allahovo određenje u okviru kojeg živimo i ne možemo mu umaći ali imamo i slobodnu volju i izbor bez kojeg bi nagrada i kazna gubili smisao….

Mnogo prije sam smatrao da je ta propisana sudbina kao primjer dobrog učitelja koji prije ispita sjedne i zapiše sve ocjene prije samog ispita jer je on taj koji najbolje poznaju svoje đake, i nakon ispita se ispostavi da su sve ocjene učenika upravo onakve kakve je on unaprijed zapisao u dnevnik…ipak , ovo objašnjenje ima dosta manjkavosti..

et’ ukratko o tome…ako sam ikome bio jasan…ukoliko nisam nek i ne pokušava shvatiti jer, kako i rekoh na početku, to jje van dometa ljudskog shvatanja u potpunosti, pa je najbolje i ne kontati plaho o tome nego se jednostavno prepustiti čistoj vjeri u to

Članak 433. (retro)

nebula

Svaki atom u nama, od kojeg smo načinjeni je star i po nekoliko milijardi godina!

Mi smo svemir!

U nama je svemir ili bi trebao biti SVE-MIR ..tj. trebalo bi da smo u miru sa svemirom tj. sa svime stvorenim ..ili jednostavno rečeno – da smo u islamu , da smo muslimani. (islam ima značenje i mira u sebi osim pokornosti)

Nako kontam , kako je to Allah stvorio i dao da od nečega tako starog bude život … i to mlad život…niko ne bi rekao , kada vidi malu bebu, novorođenče da je ona zapravo stara i to milijarde godina.

Da ona u sebi svjedoči stvaranje svemira, smrt i rađanje zvijezda i galaksija , da je proputovala toliki put kroz svemir da bi se rodila kao nešto živo, i “mlado” ..

Ono što toj prastaroj materiji daje sjaj je duša..ona je nova i živa a njena snaga čini i da tijelo u kom bivstvuje biva živo i mlado…

Ustvari, nije ni duša mlada, i ona je prastara, stvorena Ezelu…mada Ibn kajjim veli da su nakon tog stvaranja uništene i da se ponovno nanovo stvaraju kada trebaju da uđu u tijelo bebe i tako mu daju život..a ALlah najbolje zna kako je to sve…

Helem…

Vremenom, duša i tijelo prolaze..a u očima ljudi se prepoznaje to vrijeme..

Uvijek mi je lahko prepoznati u filmu, kada nekog mladog glumca naprave kao starca…đaba sve i dobar kostim i šminka ..oči su te koje se ne mogu postarati i uvijek odaju mladost…

A oči su, kako napisah (ovdje) , direktna veza sa dušom , kao što narod kaže da su oči ogledalo duše…

 

Zapravo..nama i ne trebaju nove stvari..možemo i od starih učiniti da budu lijepe i pune života…samo im treba novo ruho dati..

retro je uvijek u modi…

 

Članak 432. (Prva Džuma)

Ja eto nisam do neki dan znao podatak da je prvu džumu u islamu klanjao tj. predvodio Mus'ab ibn Umejr r.a. kao izaslanik u Medini, u kući Es'ada ibn Zurare r.a.

To je dakle nakon prisege na Akabi, prve, kada poslanik a.s. šalje Musaba r.a. u Medinu da poučava nove muslimane namazu, Kur'anu i da poziva druge u islam.

Njegovim sebebom mnogo ljudi je primilo islam, a kada ih je bilo oko 40ak, Poslanik a.s šalje poruku da Musab uspostavi tj. da pođu klanjatu džumu.

To znači da prvu džumu u islamu nije klanjao poslanik a.s. nego ashab r.a. !

To isto znači da su jedni muslimani klanjali džumu namaz –  oni u Medini , dok drugi nisu – oni u Mekki, a zbog bezbjedonosne situacije, jer im je bilo zabranjeno okupljanje i javno manifestovanje islama.

To zanči i da poslanik a.s. nije klanjao džumu namaz, koja je već bila propisana, a radi opravdanog razloga!

I to je trajalo otprilike oko godninu dana, do hidžre poslanika a.s. u Medinu.

Subhanallah 🙂