Privatizacija

U jednom hadisu ( nije mi se dalo tražiti izvor, al’ vjerujem autoru teksta u kom sam ga pročitao) , Poslanika a.s. kaže domaćinu jedne kuće koji ga je htio ugostiti i počastiti:

“Pazi da ne zakolješ ovcu koja se muze.”

 

DakleM , privatizacija BH Telekoma, Elektroprivrede i sličnih javnih preduzeća i kompanija –

NE DOLAZI U OBZIR!

2

Happy new year

Neću ništa reći da li treba ili ne u vezi obilježavanja , po nekima slavljenja NG , muslimanske štono kažu.

 

Samo bi eto, zaželio svima da u ovoj novoj živimo sa manje strahova …od svega…ne samo od krupnih stvari već i od onih sitnih, malih  svakodnevnih strahovanja ….et’ to….amin

 

🙂

2

Bukva vs. Hrast

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Često sam u prilici slušati, čitati , prisustvovati , raspravama sa neizostavnim uvredama sa ciljem ponižavanja sugovornika i omalovažavanjem njegovog imana ili pameti, etiketiranjem sa zvučnim pridjevima koji se završavaju na IZAM , ili JA ( murdžiJA, vehabiJA, sufiJA itd.- sve u negativnom kontekstu).

 

Svemu tome, u večini slučajeva,  je povod neko pitanje iz oblasti primjene šerijatskih propisa i shvatanja istih.

 

U tome postoje dvije dominantne skupine, koje bi ja generalizovao sada, iako u samim njima ima mnogo podgrupica sa različitim otklonima u neku stranu, ali generalno svi slijede i mogu se podvesti pod ove dvije generalne grupe.

 

Jedni su oni koji propise šerijata ili općenito ajete i hadise, shvataju ugl. Doslovno – bukvalno, i druga grupa , koja sve to nastoji gledati iz neke šire perspektive, tražeći neki dublji smisao i ciljeve propisa.

 

Svaka od tih grupa ima svoje argumente, koji su relano gledajući, jaki u obje skupine, pa se onda postavlja pitanje : koji od ta dva pristupa je ispravan, legitiman, koji treba slijediti; ko je u pravu?

 

Ja bih rekao ovako: OBA PRISTUPA SU LEGITIMNA I OBJE GRUPE SU U PRAVU!

 

Obje grupe imaju legitimitet u sunnetu Allahovog poslanika s.a.v.s., dakle odobren način shvatanja i primjene propisa od samog Poslanika a.s.

 

Sada da obrazložim i zašto i kako.

 

Naime, svi mi vjernici, vjerujemo u to da je Allah dž.š. usavršio ovu vjeru i da je preko svog Miljenika a.s. dao upute za sve…ai baš za SVE! Pa tako i za ovo što danas imamo, a to i nije ništa novo zapravo. Takvih različitih pristupa tumačenjima i shvatanjima je bilo uvijek.

 

Svima je (manje-više) poznat slučaj plemena Benu Kurejze. Kada je Poslanik a.s. poslao grupu ashaba r.a. da se uputi ka naselju u kom je živjelo to pleme , uputio ih je sa riječima:

“Neka niko od vas ne klanja ikindiju sve dok ne stignete kod Benu Kurejze.” 

 

Ono što se nakon toga dogodilo je, da su ashabi r.a. krenuvši i vidjevši da neće stići do u akšamsko vrijeme, neki od njih odlučili da klanjaju ikindiju prije nego je isteklo ikindijsko vrijeme. Druga grupa to nipošto nije htjela učiniti jer je po njima naredba i riječi Allahovog poslanika a.s. bili jasni – ikindija će se klanjati tek kada stignu do Benu Kurejze.

Prva grupa nije doslovno- bukvalno shvatala te riječi Poslanika a.s , već je u njiam tražila i vidjela drugo, dublje značenje, a to je, da su oni shvatili da su te riječi bile u značenju da požure da stignu do Benu Kurejze prije akšama i da klanjaju ikindiju na vakat, a ne da im zbog toga prođe vakat.

Drga grupa , kako sam rekao to tako nije ni htjela da uzme u obzir.

Tako je jedna grupa ashaba klanjala ikindiju na vakat , prije nego su stigli do Benu Kurejze, a druga, slijedeći i slušajući doslovno riječi Poslanika a.s. , je klanjala ikindiju tek u akšamski vakat, kada su stigli do Benu Kurejze.

 

Ono što se desilo kasnije je poznato. Kada je stigao Poslanik as. i kada su mu ashabi r.a. priopćili šta se deslio, on a.s. nije ni jednu grupu ukorio, niti je zanijekao ispravnost postupka ijedne od grupa. A poznato je da je u šerijatu – šutnja odobravanje. Drugim riječima , Poslanik a.s. je odobrio oba postupka.

 

Time je dao legitimitet za oba načina shvatanja i tumačenja njegovih riječi i po tome i primjenu propisa –  i doslovno i traženje dubljeg smisla i cilja. A radilo se o jednoj o najozbiljnijih stvari u islamu – namazu!

 

Možemo također primjetiti i da nije bilo teških optužbi, napada , svađa i istresanja tersluka od strana ashaba r.a. jednih na druge, kao što mi sada vidimo da se dešava kod muslimana kada se spore oko npr. primjene propisa da li treba obavezno nositi hlaće ispod članaka ili samo onda ako se to čini iz oholosti.

 

Niti su ashabi r.a. jedni drugima prijetili otpadništvom ukoliko namjerno propuste namaz u njegovom vaktu ili ako ne poslušaju Poslanika a.s. i njegovu jasnu naredbu, sa druge strane.

 

Tako da ovi danas bukvalisti i hrastovisti trebaju malo da ohlade glave. Da heklaju, kukičaju, pletu, vezu, rade nešto korisno za sebe i zajednicu, jer ipak kažu da je najkaloričnije drvo grabovina!

 

ps.samo bi napomenuo da traženje i tumačenje propisa u smislu traženja dubljeg smisla je ograničeno na one stvari koje to i dopuštaju, koje su i dalje u okvirima šerijata, a ne na one stvari u kojima je to zabranjeno i nemoguće…al’ to vi već svakako znate 😉

2

Ko sluša Terezu ?

Hajte boni, ako ima ko da sluša Terezu Kesoviju, nek posluša ovu himnu 312.  brigade, pa nek mi nađe njenu pjesmu po kojoj je ovaj autor plagir'o ovu himnu.

 

Ja se sjećam kad je autor ove himne, jedan sudija Jasmin(ne sjećam se prezimena) , koji inače svirao i dobro gitaru, lafo, napravio ovu himnu i svi se divili tad , kao wauu, jes dobra, prava himna…i jedne noći, u ratu, na terenu, ja ti nako šalt'o radio stanice, i naletim na pjesmu Tereze Kesovije , i vidim poznato mi neš’ , aaaa kad ono to ova himna.

 

Ja kome sam god govorio, niko ne vjeruje…prije jedno 2 g. sam naš'o bio nekih 300 pjesama od Tereze, i preslušo haman sve, jer nisam sve mogo otvorit, al niđe nenađe ove…..

 

Pa et’ nešto bi baš volio kad bi je našo da sam sebe uvjerim da nisam haluciniro te noći…uz sarajevsku drinu….zvuk krčavog signala na radiju…na snijegom prekrivenom Vlašću 🙂

 

FOala unaprijed.

 

2

Najrađe bi vrišto!

Ovih dana se, izmeđuostalog, osjećam i nešto depresivno, razočarano, pa i pomalo zaplašeno a u vezi jako ozbiljne stvari. Naime, radi se o opstanku Bosne i Bošnjaka kao naroda.

 

Zašto? Pa ovih dana , nakon izbora  a i nešto ranije,  sam malo vršio intervjue ( neki bi rekli ankete) , neoficijelno – nako usput kroz priču sa mlađom rajom ( do 20-25 g.), a u vezi poznavanja dešavanja vezanih za proteklu agresiju.

 

Jako sam razočaran i tužan, jer ti ljudi, djeca…mai nisu više to djeca, ne znaju ni najosnovnije stvari.

Ne znaju čak nabrojati ni brigade koje su bile u našem gradu i korpusu , a o imenima komandanata da i ne govorim. Ne poznaju ništa o počecima rata i o organizovanju otpora. Jedan čak veli, «vjeruj mi, ne bi volio da išta i znam o ratu» . Neki su još uvijek u filmu nekog bratstva i jedinstva i imaju stav da je tek  od rata pa na ovamo prisutna međunacionalna mržnja, pa sam iz tih razloga odustao od propitivanja o ranijoj istoriji i poznavanju stradanja Bošnjaka od vremena povlačenja Osmanlija pa na ovamo.

 

Dakle, naša omladina nema blage veze…pojma nemaju o istoriji i dešavanjima , o RAMu, o Naniću, Čuskiću, Ćeli, o Mehuriću , o …o…o…

 

I šta onda da očekujemo od budučnosti?

Da nam se ponovi 92.?

 

Ako na sve to nadodamo i moralni sunovrat turbo folk, ili ja bi rek'o PORNO FOLK generacije, a sa druge strane i daljnje plansko i sistematsko djelovanje neprijatelja Bosne i Bošnjaka, onda sam totalni pesimista u budućnost ovog naroda , OSIM!

 

Osim da nam se Allah dž.š. smiluje sebebom dobročinstva i dove jednog malog , običnog insana, nekog dede koji iskreno pada na sedždu Allahu i tiho u noći pusti suzu za svoju ubijenu i silovanu Hanku i šćer Fatimu i Esmu, za preklanog sina Zaima koji se treb'o baš za mjesec dana oženiti a nikad svadbeno odjelo neobuče več ga dušmani spališe u kući u selu a njega nakon rata nađoše , i to samo jednu kost nadlaktice negdje u mulju drine….

 

Ja osim u Allahovu milost nemam ni zehre nade u nas. 🙁

 

2

Ma nek’ se talasa!

waves-circles-285359_640

 

” one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene ( El-Lemem) On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta -” . (En-Nedžm; 32)

—————————————————————————-

El-Lemem (naklonost prema ženama)

 

El-Lemem je jedan oblik ludila. Osnovno značenje riječi je približnost. Uzvišeni Allah veli:

„One koji se klone velikih grijeha i naročito razvrata, a one bezazlene (illel-lemem) On će oprostiti..“ (En-Nedžm, 32)

El-Lemem u ovom ajetu znači : ono što je malo, bezazleno. Ibn Abbas r.a. veli : „Nisam vidio ništa da je bliže bezazlenim grijesima (el-lemem) od onoga što je spomenuo Ebu Hurejra r.a., koji je rekao :“ Blud oka je pogled, blud ruke je dodir, blud noge je koračanje prema onome što je zabranjeno, blud usta je poljubac“ Elemme znači: primaći se i približiti nečemu, Među biljkama koje rastu u proljeće ima onih koje u potpunosti zacjeljuju ranu ili gotovo da zacijele (ev julemmu) ( Buhari i Muslim). Iz ovoga se vidi da el-lemem nije jedno od imena jubavi iako ga takvoga smatra veliki broj učenjaka. Značenje koje ova riječ ima jeste to da je srce voljenog postalo blisko onome koga voli. Pjesnik veli:

„Kada češ nam doći da budeš pokraj nas u domovini,

Naći ćeš iscjepana drva i vatru razbuktalu“

Ibn Kajjim; „Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi“ str. 52

———————————————————————————————

Nisam ovo postavio, da se razumijemo , da bih kontrirao općeprihvaćenom stavu po pitanju tumačenja nekih stvari, i plašenja i zastrašivanja sa istim, nego da bi pokazao i ukazao i na drugu stranu medalje, koju obično ne čujemo od naših uvaženih daija, koji imaju običaj citirati i po pola hadisa ako treba da neko svoje mišljenje o nekom pitanju nametnu masi, a koje nerijetko zna biti polovično ili čak i pogrešno.

Sve u islamu je između straha i nade, pa tako treba i pristupati svemu, makar se nama i ne sviđalo to ili se ne slagali sa tim.

Zato, nek se zna, a vjernik će uz Božiju pomoć , znati ići putem sredine izmeđ straha i nade.

3

Značiiii, BOMBA he(j) !

Kupio ti ja večeras prvi put ove jeseni šipak (nar) . Inače ga svake godine pojedem hejbet. 20 kg. haj da ne slažem.

Imam zbog toga pođahkad problema – ne izlazim , jel , što se veli. Al’ benefiti od njega su brojniji pa se strpim , a i udarim kontru sa narandžama, margarinama (što bi rekla moja mlađa) , kiwijem i tak to.

 

I to me ponuka da napišem nešto u vezi toga.

 

Ima par godina kako sam neđe vidio jedan recepAt , koji sam oprobo i rezultati su bili mrak! Tri godine zaredom smo to konzumirali i to u godinama onih velikih gripa, epidemija i svega nečeg i ništa nas od toga nije zatrefilo, elhamdulillahi. I ne samo tad već i kasnije dakleM. K'o da nam je organizam doživio neku imunološku transformaciju-evoluciju, tak da smo postali imuni na sve živo i mrtvo – ok..ovo sad pretjerujem, al haj nema veze…negoooo , da ja skratim.

 

RecepAt je sljedeći:

Uzmeš teglu i šipak i med još, pravi naravno ako moreš ikako. i onda u teglu naspeš otprilike 2-3 cm boba od šipka, pa onda to preliješ sa jedno dvije pune velike kašike meda, i onda opet ređaš bobe šipka i tako onda med i sve do vrha tegle. Kolko ti treba šipka , zavisi od kolka ti je tegla i kolki su šipci. Za onu kilašku teglu jeno 2 šipka ti treba.

Eh, kad si to napunio ili napunila ako si žensko, onda zavrneš teglu naravno i ostavš na sobnoj temperaturi da ti stoji neđe, jedno 15ak dana, – ne bi ja više, i onda probaš, treba da bude sok taj što se dobije nako ko sirup, rjeđi od meda. Al ako te zapahne ružan miris , nema veze, to gasovi samo odoše, bitno je da je ukus ok, da se nije alkoholiziralo, iz tog razloga ne bi ja više od 15 dana to držo. Jednom sam ostavio bio haman 20 dana, al valjda bilo i pretoplo, jer ostavio kod dimnjaka i alkoholiziralo se bilo i moro sam prosut.

 

Kad se to tako napravilo, onda moš komotno u frižider to ostavit i držat tamo i onda ujutro i navečeR uzimaš/te po jednu čajnu kašikicu.

Još bi najbolje bilo uz to kombinovat da uzimaš/te i po majušnu onu kašikicu ulja ćurekota, moš to samo navečer il ujutru, nemoraš vazda.

 

I to vama je, dragi moji i drage moje praaava vitaminska i energetska BOMBA! 😉

5

Ne mogu , pa ne mogu!

 

 

dvogrba

 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije su vrste stanovnika Vatre, koje nisam vidio (doživio): silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i razgolićene žene koje nose prozirnu odjeću, koje okreću lice od Allahovih naredbi i sklone su lošim djelima, a glave su im kao grbe dvogrbih deva. Takve žene neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a miris njegov se širi na sve strane toliko i toliko.” (Muslim)

 

horosanska(prava horosanska deva, tražio po netu da je nađem)

U hadisu Abdullaha b. Amra r.a., se prenosi: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s., kako govori: “Pred kraj mog ummeta ljudi će jahati u sedlima (na svojim jahalicama), sličnim devinim sedlima, s kojim će dolaziti do pred džamijskih vrata. Njihove žene će biti obučene a gole, njihove kose će biti poput grba vitkih, odvažnih horosanskih deva. Takve su proklete pa ih slobodno proklinjite (proklinjaće se vrsta-grupa žena, ne poimenice! op.prev.). Ako po iza vas bude neki drugi narod, vaše žene će služiti njihove žene, isto kao što su vas služile žene prijašnjih naroda.” (Da'if. Musned Ahmed, br.7083., 2/223.; Medžme'ul-Zeva'id, Hejsemi, br.8612.)

Ima još hadisa na ovu temu , koji se citiraju a nisu daif k'o ovaj koji sam skinuo sa teksta o ovoj temi,  a u kojima se ugl. spominju, dakle glave kao grbe deva, i obučene a gole žene itd. i svi mahom tumače te hadise ovako:

 

Pogrešan način oblačenja hidžaba

 

Ja se stvarno izvinjavam ulemi i daijama, ali ja nikako ne mogu da vidim sličnost ovih načina pokrivanja sa ovim gore slikama devinih grba koliko god da se trudim,  ne mogu pa ne mogu brte mili, sestro draga…. Posebno ako uzmemo u obzir da se u nekima ( ima ih još koje nisam navodio) govori o KOSAMA (ako je prevod tačan) , a na ovim gore slikama jasno ba vidimo kakve su te “kose” na devinim grbama. Vidimo kratku ili dužu dlaku na vrhovima grba, a sa strane nešto kao kraću ili izbrijanu i to mi najviše liči na nešto kao ovo:

 

kako-su-se-mijenjale-rihannine-frizure-41409-288x442-201304111009…uz varijacije na tHemu…

Jel moguće da Allah s.v.t. svoju ropkinju, koja klanja, posti, vjeruje u Njega, čini dobročinstvo, a ima hidžab kao onaj na gornjoj slici ( na kojoj se porede pokrivene sa kamilama) , ..je li moguće da će Allah tu osobu kazniti  i izopćiti iz svoje milost!?

Allah najbolje zna, ali ja mislim da je moguće i da ulema istrči pred rudu pođahkad i protumači nešto na način na koji je u najmanju ruku upitan.

 

I da se razumijemo, ovdje ne stajem u odbranu onih koje pretjeruju jasno i vidljivo svakome, oblačeći usko, providno, ili se podmarame samo onako ko …neču imenovat hajd…al ono , go vrat, miđuše, karmin  i saso mange.

 

Molim Allaha da mi oprosti  ako sam pogriješio …amin :/

 

 

4

Izaberi nakon izbora!

200709030649bacanje-kamena

 

 

Evo prođoše i izbori, a u meni neka gorčina brte mili .

Zbog svih onih podlih i zlih riječi koje čuh ovijeh dana.

Pa se eto pitam stalno vazdan danas u sebi – kako ti ljudi koji su toliko žući iz sebe izbacili da okaljaju druge, mogu živjeti sa sobom!? –

 

Sinoć slušam, jedan od onih koji je najprljaviju kampanju imao i najniže udarce zadavao, bez i truna obraza, veli , kaže : “Kampanja je bila dosta prljava” , aludirajući na svoje protivnike….pa gledam i ne mogu da vjerujem svojim ušima – očima i pitam se opet jel ti koji su takve podržali imaju imalo srca, morala, obraza, bilo čega što bi im reklo da takav (ne)insan ne može biti uglednik i vođa mene , ovog društva i države, ako želim bolje od ovoga sada što imam?!

 

A i obična buranija je toliko zglajzala u tu neku fanatičnu podršku stranaka da evo kontam sve kako sutra da ih gledam a i oni mene, dal u lice il da okrenem glavu, da se pravim da sam nešto u daljini vidio il da mašem nekom koga nema na drugoj strani ulice?!

 

Zato bi volio da nakon ovih izbora izaberemo ljubav jedni prema drugima a ne mržnju, ne zavist…da izaberemo lijepe riječi umjesto psovki, laži i potvora, da izaberemo neke više ciljeve i interese a da sputa(va)mo nefs…da izaberemo razum umjesto slijepog prihvatanja nečijih demagogija  protiv nas samih usmjerenih, a da i ne znamo to ,  itd. da ne nabrajam, znate vi već…

 

ps. slika je bzze samo da probam kako se stavlja!

3

Viđenje , pa kaže…

Da malo i oprobam ovaj hepek a i da nješto kažem, jerbo ne bi anamo tamo na onom fb, odma ti se navalje u komentarima il u porukama, pa reko haj ovdje je manja gužva mešćini. DakleM:

 

Što se tiče aktuelnih zbivanja u nas i vani; dominiraju dvije teme: izbori i Bliski istok ( mojnete mi samo gramatike i ispravljanja, šta ja nam kako je ispravno kad sam ja to učio u školi ima 30 g. – sa ponosom ističem da se razumijemo)

 

Što se tiče izbora, njih bi stavio u širi kontekst pa bi rek'o ovo. Zapad bez sumnje, po meni, podržava raspad BiH , tajno  jakako bi drugačije, dok javno vodi tu naku demokratsku , pacifističku bla bla poliKitu.

Tako da će oni podržati sve  velikosrpske poteze kao i one rvacko secesionističke.

 

Ono što ostane zemlje u rukama Bošnjaka, e tu treba dovesti na vlast jednog fašistoidnog tipa, narcisa, patološkog lažljivca, psihopatu ili bar sa poremećenom ličnošću, koji je antiislamski nastrojen. A kandidata za tu ulogu ima fala Bogu dovoljno, prije LaguNđija, sada Radoje ( F. Radončić), ni Sefer nije daleko ali je sitna riba, Bakir jr. je dokazan isto tako i pogodan po psihološkom profilu. A svrha takvih je identična onim autokratskim, totalitarnim, despotima u arapskim zemljama, da čeličnom pesnicom vladaju i ugnjetavaju muslimane. Da ne dozvole buđenje vjere i samosvijesti kod muslimana i povratak islamskim vrijednostima , kao što im je izmaklo u Turskoj.

 

Dakle Bošnjacima treba jedan faraončić, sluga zapada pod kojim će Bošnjaci-muslimani da budu proganjani, ugnjetavani i dovedeni na rub opstanka, jer kao mali narod , nakon ratova , progona i iseljavanja, nije nemoguće da se desi.

 

Što se tiče Bliskog istoka, to sam rek'o još davno, čim se pojavilo i postajalo medijski IN , da je cilj stvaranja ISIS-a i njihove države, slabljenje Turske. Kako, na koji način će uvući Tursku u otvoreni sukob, ostaje da se vidi. Ovih dana svjedočimo da je to vrlo izvjesno. Svaki rat oslabi državu i vlast, i još im je (zapadu) ostalo jedino ovo da pokušaju, nakon što su im propali raznorazni Taksimi, k'o fol afere, Gulenovci itd.

 

Molim Allaha da omete spletke spletkaroša i da učini da Njegova riječ bude gornja a riječ nevjernika donja….amin 🙂

3